Dominik Kulaszewicz mob. +48 601 622 547 dominik@kulaszewicz.pl