CONTACT ME

Dominik Kulaszewicz mob. +48 601 622 547

dominik@kulaszewicz.pl

Adres studia / The studio address:
Stocznia Cesarska ul. Doki 1

Gdańsk, Poland