Zdjęcia powstały w 2007 roku i dotyczą relacji międzyludzkich. Interesowałem się wtedy fotografią z użyciem lamp ring flash i fotografią ludzi. Jednocześnie byłem młodym tatą. Dziecko jedzące zupę spija jednocześnie to, co dostaje od matki i od ojca. Z jednej strony stereotypowo przedstawioną męskość. Są grube oka tłuszczu i zatopiony, męski zegarek. Z drugiej strony kobiecość. Splamiona własną krwią, z pogniecionym stanikiem i farbowanymi włosami. Jest pomiędzy jednym, a drugim. 

The photos were created in 2007 and concern interpersonal relations. At that time I was interested in photography using flash ring lamps and people photography. I was also a young dad. A child eating soup sips at the same time what he gets from his mother and from his father. On the one hand, stereotypically depicted masculinity. There are thick oily drops and a sunken, men’s watch. Femininity on the other hand. Stained with its own blood, with a crumpled bra and dyed hair. The child is between one and the other.